8. Regiments Musikkorps

8logoMusikkorpset har garnison i Kastellet i København og kendes til tider også som "Kastellets Musikkors". Det blev gendannet efter forbillede af det oprindelige 8 Regiments Musikkorps, med hjemsted i Roskilde.

Det er et semi-professionelt, men dog frivilligt, musikkorps, med musikere fra forsvarets profesionelle musikkorps, både tjenestegørende såvel som pensionerede, samt andre profesionelle- og frivillige musikere.

Det gendannede 8. Regiments Musikkorps har desuden en tradition for at hverve sine dirigenter fra den profesionelle militærmusik, alle med en passion for march- og militærmusikken.

Musikkorpset fremstår idag som et dansk regimentsmusikkorps fra perioden 1880-1920 både hvad angår repertoire, besætning og uniformering.

Det har en ikke lille ære for at genopdage og genbringe mange glemte og mindre spillede danske marcher og anden dansk militærmusik.

8. Regiments Musikkorps kan findes på:

www.regimentsmusik.dk

Eller på musikkorpset Facebookside:
https://www.facebook.com/regimentsmusik

KONCERT // 8. Regiments Musikkorps

Kastellet i København den 3. juni 2015

Bellona Marsch (Leutner)

8. Regiments Musikkorps spiller i Kastellet den 3. juni 2015. Musikløjtnant Henrik Madsen dirigerer Bellona Marsch af Albert Leutner.

Kjøbenhavns Jernbane Damp Galop (Lumbye)

8. Regiments Musikkorps spiller Lumbyes 'Kjøbenhavns Jernbane Damp Galop' i Kastellet den 3. juni 2015. Musikløjtnant Henrik Madsen dirigerer.

Washington Grays March (Grafulla)

8. Regiments Musikkorps spiller 'Washington Grays March' af Claudio Grafulla i Kastellet den 3. juni 2015. Musikløjtnant Henrik Madsen dirigerer.

Nabucco Ouverture (Verdi)

Verdis ouverture til operaen 'Nabucco' - udsat for 18 messingblæsere. 8. Regiments Musikkorps spiller i Kastellet i juni 2015, dirigeret af musikløjtnant Henrik Madsen.

Wiener Bürger Waltzer (Ziehrer)

8. Regiments Musikkorps spiller Carl Michael Ziehrers 'Wiener Bürger Waltzer' i Kastellet, juni 2015. Musikløjtnant Henrik Madsen dirigerer.

Signal Galop (Pöckel)

Kastellet, juni 2015. 8. Regiments Musikkorps spiller Thorvald Pöckels 'Signal Galop' bygget over de gamle militære hornsignaler. Musikløjtnant Henrik Madsen dirigerer.

Garden trækker op (Poulsen)

8. Regiments Musikkorps spiller 'Garden trækker Op' af Theodor Poulsen i Kastellet, juni 2015. Musikløjtnant Henrik Madsen dirigerer

Randers March (Sønderby)

8. Regiments Musikkorps spiller 'Randers March' af Julius Sønderby i Kastellet, juni 2015. Musikløjtnant Henrik Madsen dirigerer.