Det er i år 75 år siden at den danske regimentsmusik blev genoprettet efter at have været nedlagt.

Som følge af krigen og den tyske besættelse af Danmark valgte samarbejdsregeringen at genoprette 4 ud af de 15 regimentsmusikkorps man i 1936 havde nedlagt.

Tyskerne havde store velspillende musikkorps med, og de underholdte ofte lokalbefolkningen, i starten til delvis glæde blandt befolkningen, der havde måtte undvære de danske musikkorps siden 1936. Som et modspil hertil genoprettede musikkorpsene ved hhv. 2., 3., 4. og 5. Regiment (efter krigen genoprettedes tillige musikkorpset ved 6. Regiment).

Senere nedskæringer i forsvaret har betydet, at der i dag kun er to regimentsmusikkorps tilbage: Slesvigske Musikkorps (tidligere 2. Regiments Musikkorps), samt Prinsens Musikkorps (tidligere 3. Regiments Musikkorps)

På Slesvigske Musikkorps hjemmeside kan man læse en fin artikel om årene omkring regimentsmusikkens genoprettelse og dens senere delvise nedlæggelse igen.

Læse artiklen HER

2. Reg.1942