Ludwig van Beethoven (døbt 17. december 1770 – 26. marts 1827) var en tysk komponist og pianist. Han er en af de betydeligste komponister og den komponist, der har haft størst indflydelse på udviklingen af kompositionsmusik i nyere tid.

Hans mest kendte kompositioner er ni symfonier, fem klaverkoncerter, 32 klaversonater og 16 strygekvartetter. Han komponerede desuden kammermusik, korværker (herunder Missa Solemnis) og sange.

Mindre kendt er Beethoven march-repertoire, der indeholder et ukendt antal militærmarscher og -musikstykker, ligesom der i flere af hans værker findes desiderede marcher.

Mest kendt er vel Beethovens: Marsch Für die Böhmische Landwehr  – også kendt som “Yorchscher Marschen”.

Også Beethovens 9. symfoni indeholder en berømt march “Ode an die Freude”, der bl.a. har tjent som “nationalmelodi” for så forskellige regimer som Rhodesia, Vesttyskland, EF, EU og Kosovo. Også under Maos kulturrevolution havde marchen en hvis betydning.