Her et uddrag af artikel om vagtskiftet ved det svenske hof. Artiklen er på svensk og stammer fra svensk wikipedia:

Högvakten vid Stockholms och Drottningholms slott är den högvaktsvaktstyrka inom svenska försvarsmakten som vaktar Stockholms slott och Drottningholms slott samt utgör statschefens och kungafamiljens honnörsvakt. Vakten ingår samtidigt i den militära beredskapen i Stockholm. 

Högvakten i Stockholm räknar sin historia tillbaka till 1500-talet, med kontinuerlig vakt vid Stockholms slott sedan 1523. 084Högvakten utgörs inte av en fast styrka, utan vakttjänsten delas av Försvarsmaktens olika förband. Livgardet är det förband som genomför flest vaktdygn, omfattande cirka 200 årligen. Utöver detta fördelas vakttjänsten mellan Försvarsmaktens olika förband, inklusive hemvärnet och andra frivilliga försvarsorganisationer.

Mellan april och augusti genomförs beridna vaktparader upp till Stockholms slott, avmarscherande från Livgardets kavallerikasern på Östermalm.

Vaktparaden

En kortfilm av Lennart Bernadotte. Livgardet/I1 spelar Kungl. Svea Livgardes marsch. Flottans Musikkår marscherar på Flottans Defileringsmarsch, “Regina-marsch”. Musikkåren avslutar med Svensk Signalmarsch.

Vaktparaden vid Stockholms Slott 1931

Vaktparaden en solig söndagmiddag vid Stockholms Slott 1931. SF Ljud och Talfilm står bakom produktionen i denna en av Sveriges första Ljudfilmer. I paraden spelas Carl Teikes “Graf Zeppelin” vilken före år 1929 inofficiellt fungerade som Kungliga Flottans defileringsmarsch. På ceremonin på yttre borggården spelas Arméns Paradmarsch.
På filmen hålls även konsert på yttre borggården vid högvaktsflygeln.