http://youtu.be/qvT_i1nhcIU

1st Brigade Band, er et genskabt musikkorps fra den amerikanske borgerkrig. Der spilles samtidens musik, på samtidens instrumenter og efter samtidens arrangementer. Læg mærke til “over skulderen” instrumenterne der peger bagud mod de marcherende soldater. I øvrigt er der tale om den særlige amerikanske brass musik, dvs uden træblæsere. Noget lignende kendes også i en lidt anden form fra Danmark, som stadig har regimentsmusik der udelukkende består af messingblæsere og slagtøj.

Det oprindelige 1st Brigade Band havde 26 medlemmer, hvilket var ret stort for datidens regiments musikkorps. Det kom ind i Unions hæren under 3rd Wisconsin Volunteer Infantry, og blev senere rekonstitueret som 1st Brigade Band i Shermans Army of the Tennessee.

Man kan læse mere om musikkorpset på deres hjemmeside: www.1stbrigadeband.org