FrederikVIIsHoboistkorps2015,2

STED: Jægerspris Slot, Rebekkasalen
TID: den 5. december kl. 15.00

Medvirkende musikere:
Jesper Sode Larsen – Es-piccolohorn (Instrumentmager I.K. Gottfried, Kjøbenhavn)
Martin Corfix – Cornet (Instrumentmager Michael Schuster, Markneukirchen)
Niels-Erik Mogensen –  Cornet (I.K. Gottfried)
Mike Cholewa – Valdhorn (I.K. Gottfried)
Bjarne Rasmussen – Tenor ventilbasun (I.K. Gottfried)
Martin Asbak Boensvang
– Tenor ventilbasun (Brdr. Olsson, Sverige)
Thomas Bruun – Tuba, Helicon (begge I.K. Gottfried)
Jan Jørgensen – Trommer

Om Frederik VIIs Hoboistkorps

FrederikVIIsHoboistkorps2015,3Da Frederik VII var blevet konge i 1848 forlagde han residensen til sit elskede Frederiksborg. Det lille, stilfærdige Hillerød vågnede så at sige af Tornerosesøvnen og fik nu både en konge og en daglig vagtparade, der trak op med klingende spil til stor glæde for byens indvånere. Ikke bare vagtparade fik man, men også et lille nyt ensemble fulgte med den musikglade konge, – et messingensemble: “Hans Majestæt Kong Frederik VIIs Jagtmusik på Frederiksborg Slot”. Musikerne i jagtmusikken var alle militærmusikere og gik under navnet hoboister, der var datidens fællesbetegnelse for regimentsmusikere efter det franske “hautbois”. Ensemblet var et lille ”husorkester”, der spillede for Frederik VII og grevinde Danner på Frederiksborg men som også fulgte med på kongens jagter på Jægerspris Slot og hans mange arkæologiske udgravninger. Hoboisterne musicerede så under gravearbejdet med marcher, polkaer, valse og mazurkaer. Fra tid til anden lå Kongen i teltlejr under udgravningerne, og når et turnéteater holdt forestilling i en nærliggende nordsjællandsk kro, mødte Frederik VII op og blandede sig med det jævne folk. I mellemakten underholdt hans hoboister så med de sidste nye Lumbyeske toner fra hovedstaden.

Jagtmusikkens noder blev for nogle år siden efter 130 års glemsel på Rigsarkivet genfundet af sognepræst og tidl. militærmusiker, Martin Corfix, og når Hoboistkorpset i dag spiller denne musik, befinder vi os faktisk lige midt i selskabet hos ”Frederik folkekjær” og grevinde Danner på Jægerspris Slot!

Hoboisterne spiller på originalinstrumenter, d.v.s. antikke instrumenter fra perioden, og er uniformeret i hoboistuniform anno 1850, og koncerten garneres med bl.a. H.C. Lumbyes Juletræet, Galop og Hornemanns julemelodier til Sikken voldsom Trængsel og Alarm og Højt fra Træets grønne Top mm.

Hoboister:

Jesper Sode Larsen – Es-piccolohorn (Instrumentmager I.K. Gottfried, Kjøbenhavn)

Martin Corfix – Cornet (Instrumentmager Michael Schuster, Markneukirchen)

Niels-Erik Mogensen –  Cornet (I.K. Gottfried)

Mike Cholewa – Valdhorn (I.K. Gottfried)

Bjarne Rasmussen – Tenor ventilbasun (I.K. Gottfried)

Martin Asbak Boensvang– Tenor ventilbasun (Brdr. Olsson, Sverige)

Thomas Bruun – Tuba, Helicon (begge I.K. Gottfried)

Jan Jørgensen – Trommer

 

(Læs mere på www.brassensemble.dk)