Literatur

Foreløbig literaturliste over udgivelser om dansk militærmusik, og militærmusik på dansk. Der findes en del udgivelser om/med Livgardens Musikkorps ikke alle er taget med her.

De fleste af de her nævnte titler kan nu og da findes til salg via antikvariatnet.

Desuden skal her også nævnes det store og vægtige bidrag til literaturen om dansk militærmusik, som selskabets tidsskrift Reveille har bidraget med!

Med Klingende Spil – af den danske militærmusiks historie
af Knud Lindhard
udgivet på Levin & Munksgaard 1932

Dansk Militærmusik HRN 999-1
af H.M.H. Boysen (?)
Chefen for Hæren Apr. 1977

Med Piber og Trommer
af A.V. Arendrup
udgivet af Forsvaret ?

Med Klingende Spil – Den militære musik på Bornholm gennem tiderne
af H.E. Skaarup
Bornholms Tidendes Forlag 1990

Den Kongelige LIvgardes Musikkorps
af Adam Garde, Vagn Spelmann, Jesper Gram-Andersen
Enstrøm & Sødrings Musikbibliotek

Det Danske Hoftrompeterkorps
af Niels Friis
Det Berlingske Forlag 1947