OPINION: Livgardens Musikkorps og Stærekassen

Programmet “Efterforskerne” på DR P1 har set sig onde på Livgardens Musikkorps og deres brug af Stærekassen som øvelokale og koncertsal. De såkaldte “efterforskere” har nu i to programmer vinklet historien imod Musikkorpset, og således brugt 2 hele programmer på en énsidet udlægning af historien. Desuden er det tankevækkende at man på Danmark Radio som […]

Antikke indspilninger i Statsbiblioteket

  Statsbiblioteket i Århus (nu lagt sammen med det Kgl. Bibliotek), er igang med at digitalisere samlingen af danske indspilninger på voksvalser og grammofoner. Hele databasen – med navnet ‘Dansk Lyd’ –  kan tilgås via linket her: https://dansklyd.statsbiblioteket.dk/ Ved nærmere søgning finder man en del indspilninger, med relevans for historisk dansk militær- og marchmusik, også […]

Koncert med Christian den IX’s Ensemble

I forbindelse med 100 års jubilæet for salget af Dansk Vestindien til de Forenede Amerikanske Stater, afholder det historiske ensemble med medlemmer af den Kgl. Livgardes Musikkorps, i uniformer og originalinstrumenter, en koncert, med temaet: Dansk militærmusik i det Dansk Vestindien. Koncerten finder sted Mandag d. 6 marts 2017 i Christianskirken på Christianshavn i København […]

Militærmusikken i Dansk Vestindien

http://marchmusik.dk/wp-content/uploads/2016/11/Danske-Skyttesange-Potpourri-1.mp3 Vi har desværre ingen overleverede indspilninger med musikken fra den danske tid i Vestindien. Men fra samtidige indspilninger (ca. 1908) af Gardehusarregimentets Musikkorps, med samme 9 mands besætning, kan vi få en idé om hvordan det har lydt.   Den Vestindiske Hærstyrke var allerede fra omkr. 1800 normeret med et musikkorps, bestående af 16 […]

Hilsen til Regimentsmusikken (IMMS Danmarks Jubilæumsmarch)

af Henning Andersen formand for IMMS, Dansk afdeling I år kan IMMS Danmark jo fejre 35-års fødselsdag, og vore venner i 8. Regiments Musikkorps kan også fejre fødselsdag (30 år – red.). Det var derfor med særlig spænding at jeg tog afsted til koncerten med musikkorpset på Kastellet den 17. august 2016. Jeg havde nemlig […]

IMMS Danmarks Jubilæum

  Onsdag den 17. august kl 19:00 i forbindelse med 8. Regiments Musikkops’ koncert på Kastellet i København, uropføres IMMS Danmarks nye march: “Hilsen til Regimentsmusikken” af hr. Mogens Ahrensburg. Samme hr. Ahrensburg har også fornyligt komponeret en anden march, nemlig “Stabstambouren”, som er tilegnet forsvarets stabstamburer. Hør den i video’en her på siden. Dagen starter allerede […]

Fyn og den sønderjyske regimentsmusik

Det er i år 75 år siden at den danske regimentsmusik blev genoprettet efter at have været nedlagt. Som følge af krigen og den tyske besættelse af Danmark valgte samarbejdsregeringen at genoprette 4 ud af de 15 regimentsmusikkorps man i 1936 havde nedlagt. Tyskerne havde store velspillende musikkorps med, og de underholdte ofte lokalbefolkningen, i […]

Ny CD: Hærens Musikkorps spiller nye Danske Marcher

Hærens musikkorps har udgivet en ny CD med nye danske marcher. Den kan købes ved Livgardens Musikkorps på deres hjemmeside (se link her) 8 numre er der på indspilningen, som dirigeres sikkert af Peter Ettrup Larsen, chefdirigent ved Slesvigske Musikkorps: Den Danske Hærs Honnørmarch af Flemming Neergaard Pedersen Spillet af Den Kgl Livgardes Musikkorps Hilsen til Danmarks Udsendte […]

Christian IX Ensemblet

Christian IX Ensemblet blev dannet på initiativ af David M.A.P. Palmquist i 2013 i forbindelse med markeringen af 150 året for Christian IXdes tronbestigelse og dermed 150 året for den glücksborgske slægt på den danske trone. Ensemblet består af 9 musikere fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps, der spiller på instrumenter fra tiden omkring Christian IXdes […]

IMMS Danmarks 35 Års Jubilæumsmarch

Mandag den 8. februar holdt IMMS Danmark sit første bestyrelses- og medlemsmøde i 2016. Det er året hvor foreningen fylder 35 år, og bestyrelsen arbejder derfor med et jubilæumsarrangement, som vil blive afholdt i august. Til lejligheden har foreningens redaktør og nestor hr. Mogens Gaarbo komponereten spændende march, som overraktes foreningens formand ved bestyrelsesmødet. Marchen […]

FILM // Zwischen Probe und Parade

BAGGRUND // Militærmusik i DDR En lidet kendt, men særlig, del af den tyske militære musiks nyere historie, er skrevet i det hedengangne DDR. I den østtyske Nationaler Volksarmee (NVA), kaldtes militærmusikkorps for orkestre. Og i modsætning til i bonner-republikken (Vesttyskland) bevaredes i DDR nogle specielle dele af den prøjsisk-tyske tradition, som feks vagtparade i Berlin, den […]

FILM // koncert med 1st Brigade Band

1st Brigade Band, er et genskabt musikkorps fra den amerikanske borgerkrig. Der spilles samtidens musik, på samtidens instrumenter og efter samtidens arrangementer. Læg mærke til “over skulderen” instrumenterne der peger bagud mod de marcherende soldater. I øvrigt er der tale om den særlige amerikanske brass musik, dvs uden træblæsere. Noget lignende kendes også i en lidt anden […]