Nyeste indlæg

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

I tråd med selskabets overordnede strategi, har vores hjemmeside gennemgået en gennemgribende og omfattende opdatering. Det nye layout og design er i tråd med de øvrige tiltage selskabet har sat i søen den seneste tid, så som ændringen af selskabets navn, grafiske...

read more

Officielt navneskifte

OFFICIELT NAVNESKIFT Bestyrelsen kan meddele, at selskabets Generalforsamling den 14. november, énstemmigt har vedtaget, at ændre foreningens navn til:   Dansk Selskab for Militærmusik   Det har været et ønske fra bestyrelsens side, at finde et mere mundret og sigende...

read more

Opsang til Forsvarsministeriet

Af Henning Andersen, forman International Military Music Society, dansk afdeling Til Forsvarsministeren og til alle forsvarorførere. I min egenskab af formand for International Military Music Society, Dansk afdeling er det med bekymring at jeg i mediet OLFI har læst...

read more

Digitalisering af selskabets tidsskrift

REVEILLE - Selskabets tidsskrift siden 1981 Det er med stor ære og glæde, at vi nu kan genudgive de gamle numre i digitalt format. Reveille er selskabets medlemsblad og det eneste tidsskrift i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med militær- og marchmusik....

read more

OPINION: Livgardens Musikkorps og Stærekassen

Programmet "Efterforskerne" på DR P1 har set sig onde på Livgardens Musikkorps og deres brug af Stærekassen som øvelokale og koncertsal. De såkaldte "efterforskere" har nu i to programmer vinklet historien imod Musikkorpset, og således brugt 2 hele programmer på en...

read more

Antikke indspilninger i Statsbiblioteket

  Statsbiblioteket i Århus (nu lagt sammen med det Kgl. Bibliotek), er igang med at digitalisere samlingen af danske indspilninger på voksvalser og grammofoner. Hele databasen - med navnet 'Dansk Lyd' -  kan tilgås via linket her: https://dansklyd.statsbiblioteket.dk/...

read more

Koncert med Christian den IX’s Ensemble

I forbindelse med 100 års jubilæet for salget af Dansk Vestindien til de Forenede Amerikanske Stater, afholder det historiske ensemble med medlemmer af den Kgl. Livgardes Musikkorps, i uniformer og originalinstrumenter, en koncert, med temaet: Dansk militærmusik i det...

read more

Militærmusikken i Dansk Vestindien

http://marchmusik.dk/wp-content/uploads/2016/11/Danske-Skyttesange-Potpourri-1.mp3 Vi har desværre ingen overleverede indspilninger med musikken fra den danske tid i Vestindien. Men fra samtidige indspilninger (ca. 1908) af Gardehusarregimentets Musikkorps, med samme...

read more

IMMS Danmarks Jubilæum

  Onsdag den 17. august kl 19:00 i forbindelse med 8. Regiments Musikkops' koncert på Kastellet i København, uropføres IMMS Danmarks nye march: "Hilsen til Regimentsmusikken" af hr. Mogens Ahrensburg. Samme hr. Ahrensburg har også fornyligt komponeret en anden march,...

read more

Fyn og den sønderjyske regimentsmusik

Det er i år 75 år siden at den danske regimentsmusik blev genoprettet efter at have været nedlagt. Som følge af krigen og den tyske besættelse af Danmark valgte samarbejdsregeringen at genoprette 4 ud af de 15 regimentsmusikkorps man i 1936 havde nedlagt. Tyskerne...

read more

Ny CD: Hærens Musikkorps spiller nye Danske Marcher

Hærens musikkorps har udgivet en ny CD med nye danske marcher. Den kan købes ved Livgardens Musikkorps på deres hjemmeside (se link her) 8 numre er der på indspilningen, som dirigeres sikkert af Peter Ettrup Larsen, chefdirigent ved Slesvigske Musikkorps: Den Danske...

read more

Christian IX Ensemblet

Christian IX Ensemblet blev dannet på initiativ af David M.A.P. Palmquist i 2013 i forbindelse med markeringen af 150 året for Christian IXdes tronbestigelse og dermed 150 året for den glücksborgske slægt på den danske trone. Ensemblet består af 9 musikere fra Den...

read more

IMMS Danmarks 35 Års Jubilæumsmarch

Mandag den 8. februar holdt IMMS Danmark sit første bestyrelses- og medlemsmøde i 2016. Det er året hvor foreningen fylder 35 år, og bestyrelsen arbejder derfor med et jubilæumsarrangement, som vil blive afholdt i august. Til lejligheden har foreningens redaktør og...

read more

FILM // Zwischen Probe und Parade

http://www.youtube.com/watch?v=PJDgNF-Ti8sBAGGRUND // Militærmusik i DDR En lidet kendt, men særlig, del af den tyske militære musiks nyere historie, er skrevet i det hedengangne DDR. I den østtyske Nationaler Volksarmee (NVA), kaldtes militærmusikkorps for orkestre....

read more

FILM // koncert med 1st Brigade Band

http://youtu.be/qvT_i1nhcIU 1st Brigade Band, er et genskabt musikkorps fra den amerikanske borgerkrig. Der spilles samtidens musik, på samtidens instrumenter og efter samtidens arrangementer. Læg mærke til "over skulderen" instrumenterne der peger bagud mod de...

read more

KONCERT // Frederik VIIs Hoboistkorps på Jægerpris Slot

STED: Jægerspris Slot, Rebekkasalen TID: den 5. december kl. 15.00 Medvirkende musikere: Jesper Sode Larsen - Es-piccolohorn (Instrumentmager I.K. Gottfried, Kjøbenhavn) Martin Corfix – Cornet (Instrumentmager Michael Schuster, Markneukirchen) Niels-Erik Mogensen – ...

read more

Signal Galop (Pöckel)

I gamle dage, inden telegraf, telefon og den slags, var den bedste mulighed for at signalere til troperne i felten, at bruge lyd. De ældste former for militærmusik er netop kommandosignaler. Dét der kunne høres tydeligst og længst væk, og som samtidigt gav muligheden...

read more

Soldaterkongens Marcher

På Youtube figurer for tiden den spændende indspilning 'Märsche des Soldatenkönigs' – bestående af gamle prøjsiske militærmarcher fra omkring 1700 og spillet efter datidens principper.Der er primært tale om infanteri og kavaleri marcher, og de bærer præg af at være...

read more

MARCH // US-Cavalry Quickstep

http://youtu.be/wR9rV8KtfGIThe US-Cavalry Quickstep; af ukendt komponistSiden 1842 kendes den særlige danske militærmusik, med dens historiske besætning: Ventilkornet, ventiltrompet, althorn, tenorhorn, baryton, tuba og slagtøj. Den kendes ud over Danmark kun fra dele...

read more

FILM // Feltartilleri filmen (1931)

Se hele den spændende film fra år 1932 her: http://www.forsvaret.tv/#!/video/6AD33400 Filmen indledes med en af Danmarks aller ældste marcher: "den gamle danske march" - fra 1700-tallet. Her formentligt spillet af Livgardens Musikkorps. Desuden høres der i løbet af...

read more

Inden militærmusikkens genindførsel 1941

BAGGRUND:Al militærmusik uden for livgarden blev i 1932 afskaffet. Men som følge af den tyske besættelse nogle år senere, og deres medbragte musikkorps ikke mindst, opstod der et behov for at genindføre militærmusikken igen.Denne artikel et interessant indblik i nogle...

read more

Om bronzelurer

Det har været diskuteret om de danske lurer fra bronzealderen, kan have været brugt til militære formål.Det er i sagens natur et spørgsmål, som vi nok aldrig får et svar på. At sige enten for eller imod, kan alene være spekulationer.Vi véd at samfundet på dén tid var...

read more

MARCH // Den kejserlige japanske hærs revuemarch

分列行進曲 En af de ældste og mest vedholdende af japanske marcher er Den Kejserlige Japanske Hærs Revue March (分列行進曲), som er komponeret i 1886 af Charles Leroux, en officér i den franske armee, som tjente som rådgiver til den Kejserlige Japanske Hær. Den stammer...

read more

FILM // Den svenske vagtparade

Her et uddrag af artikel om vagtskiftet ved det svenske hof. Artiklen er på svensk og stammer fra svensk wikipedia:Högvakten vid Stockholms och Drottningholms slott är den högvaktsvaktstyrka inom svenska försvarsmakten som vaktar Stockholms slott och Drottningholms...

read more

MARCH // Beethoven

Ludwig van Beethoven (døbt 17. december 1770 – 26. marts 1827) var en tysk komponist og pianist. Han er en af de betydeligste komponister og den komponist, der har haft størst indflydelse på udviklingen af kompositionsmusik i nyere tid. Hans mest kendte kompositioner...

read more

Søværnets Tamburkorps

Søværnets Tamburkorps er Søværnets officielle musikkorps, og kunne i 2010 fejre 50 års jubilæum. Men der har været musik på forsvarets flåde i over 500 år. Lønregnskaber fra 1510 dokumenterer, at snekken Biskoppen aflønnede 1 piber og 1 trommeslager. Man kan læse mere...

read more

Prøjsiske marchminder

MARSCH // AM II, 185 Düppeler Sturmmarschhttp://youtu.be/Jce2jYTxkwM AM II, 185 Düppeler Sturmmarsch von Gottfried Piefke, die 5 leeren Takte im 1. Teil sollen an den Granateinschlag erinnernMARSCH // AM II, 191 Der Lymfjordströmerhttp://youtu.be/QSKNFAuEiQs AM II,...

read more

Krigen i 1864 og militærmusikken – af Henning Andersen

I anledning af 150 året for krigen i 1864, har (redaktøren af Reveille, Mogens Gaardbo, red) valgt at genoptrykke en meget fin artikel fra 'Reveille' nr. 4, 1992 - skrevet af selskabets nye formand Henning Andersen. Der er naturligvis forsket i emnet - bl.a. af...

read more

RADIOPROGRAM // Nørderne kommer

DR P2 sendte 27. september kl. 15:03 et program om marchmusik. Gæst er hornisten David M.P.A. Palmquist, som foruden at være hornist, vicemusikdirigent og 2.vicestabstambour i Den kongelige Livgardes Musikkorps, også selv skriver marcher. Undervejs i programmet...

read more

MARSCH // Bjørneborgernes March

Bjørneborgarnes march (finsk: Porilaisten marssi) er en march af ukendt komponist fra 1700-tallet. Siden 1918 er den det finske forsvars honnør- og parademarch. Den får alene fremføres i militære og andre højtidlige sammenhænge, som eksempelvis ved den finske...

read more

Erindringen om Danmark

I 1930 foretog Militärmusikkorps der Schutzpolizei Berlin en 14 dages koncertturné til Danmark. 4-7000 mennesker samledes til koncerter i København, Århus, Aalborg og Randers (det siger noget om hvor populær marchgenren var på den tid). I Randers skal der have været...

read more

Set på Youtube

En hr. Steffen Apelquist har været så venlig at lægge mere end 1000 numre ud på Youtube. Gamle danske, svenske og andre 78 rpm gramafonplader, til almenhedens glæde. I blandt disse findes nogle enkelt ældre optagelser fra 40'erne af danske marcher, indspillet af den...

read more

RUBEN-SAMLINGEN

Ruben-samlingen er Danmarks ældste lydoptagelser Optagelserne er fra 1890′erne og er foregået på voksvalser. De skulle dengang afspilledes på en fonograf. Disse voksvalser er yderst forgængelige, og er efterhånden i en dårlig tilstand. I 2007 blev valserne...

read more

DEN DANSKE HÆRS HONNØRMARCH

Den Danske Hær fejrer i 2014 sit 400 års jubilæum, og har i den anledning fået komponeret en honnør march. Her kan den høres, på en optagelse fra selve konkurrencen.   http://youtu.be/8cnlOG4N3-w   Og her ved festkoncerten i Operaen den 24/9 2014 i anledning af Hærens...

read more

MARCH // Jomfrue-march

Ruben-samlingen er Danmarks ældste lydoptagelser Optagelserne er fra 1890′erne og er foregået på voksvalser. De skulle dengang afspilledes på en fonograf. Disse voksvalser er yderst forgængelige, og er efterhånden i en dårlig tilstand. I 2007 blev valserne...

read more