OFFICIELT NAVNESKIFT

Bestyrelsen kan meddele, at selskabets Generalforsamling den 14. november, énstemmigt har vedtaget, at ændre foreningens navn til:

 

Dansk Selskab for Militærmusik

 

Det har været et ønske fra bestyrelsens side, at finde et mere mundret og sigende navn for foreningen, og ikke mindst et navn på dansk.

Samtidigt har bestyrelsen ønsket at understrege selskabets virke for at støtte dansk militær- og blæsermusik i almindelighed og de professionelle danske musikkorps i særdeleshed.

Dansk Selskab for Militærmusik fortsætter det hidtidige virke som en interessegruppe, der arbejder for at bevare de professionelle danske musikkorps. Et virke der senest medførte at man fik forsvarsordførerne i tale og kunne argumentere imod den ellers planlagte nedlæggelse af Slesvigske Musikkorps. Forsvarsordførerne valgte senere at bevare musikkorpset.

Dansk Selskab for Militærmusik er også helt grundlæggende en forening for alle march- og militærmusik interesserede, musikere, musikkorps, tambourkorps og andre med relation til vores interessefelt.

Et af selskabets kerne-områder er desuden den generelle forskning i historien om dansk militærmusik, samt formidlingen af den unikke historie som dansk march- og militærmusik repræsenterer.

Vær med til at støtte arbejdet og selskabet. Meld dig ind i dag, det koster 275 kr. om året, og går til selskabets fortsatte arbejde. Du modtager også tidsskriftet Reveille 4 gange årligt, samt har mulighed for at deltage i forskellige medlemsarrangementer.

Meld dig ind her: http://marchmusik.dk/imms-danmark/medlemskab/

 

Navneændringen skal naturligvis fejres med en march. Her Livgardens Musikkorps med Kong Frederik IX’s Honnørmarch af Kai V. Nielsen (1899-1961), dirigeret af Musikdirigent David M.A.P. Palmquist.