Af Henning Andersen, forman International Military Music Society, dansk afdeling

Til Forsvarsministeren og til alle forsvarorførere.

I min egenskab af formand for International Military Music Society, Dansk afdeling er det med bekymring at jeg i mediet OLFI har læst forsvarets oplæg til et kommende forsvarsforlig.

Det fremgår bl.a., at man vil nedlægge en række regimenter, bl.a. Den kongelige Livgarde som regiment. Netop Den kongelige Livgarde er er et gammelt, hæderkronet, traditionsbærende regiment.

Og traditioner bør ikke undervurderes i dagens Danmark.

De er medvirkende til at fastholde vor identitet som danskere, og det kan nok være nødvendigt i en verden, der globaliseres mere og mere.

Min største bekymring er imidlertid at læse i OLFI, at forsvaret har kig på et af de to jyske militære musikkorps, som man mener kan nedlægges.

Lidt historie:

I 1932 havde vi i Danmark 17 militære musikkorps, men dette år nedlagde man samtlige danske militære musikkorps. Ved den tyske besættelse i genoprettede man delvis den danske regimentsmusik. Det blev kun til fire musikkorps + et femte i 1953.

Meget lidt i betragtning af, hvad man havde mistet i 1932.

Siden er er det gået støt og sikkert tilbage for den danske militærmusik. Tilbage er der i dag – ud over Livgardens Musikkorps (et af verdens bedste militærmusikkorps) – kun de to små professionelle musikkorps i Jylland: Slesvigske Musikkorps i Haderslev og Prinsens Musikkorps i Skive.

Disse to velspillende musikkorps gør et formidabelt stykke arbejde, ikke mindst som forsvarets musikalske ’ansigt’ til befolkningen, men naturligvis også indadtil i forsvaret – bl.a. ved at rejse ud og spille for vore soldater i det fremmede.

Dansk militærmusik har mere end 300 års traditioner bag sig.

Desværre er der i Forsvaret ikke større forståelse for musikkorpsenes betydning for befolkningen i hele landet. Også internationalt har vore militærmusikkorps evnet at gøre sig gældende, hvilket jeg gang på gang hører om fra mine internationale kontakter.

Den danske militærmusik har helt sin egen tradition med vore små musikkorps med ”messing-besætning”.

Denne besætning kendes ikke i militære musikkorps andre steder i verden, men også i dette forhold gælder, at kvalitet er bedre end kvantitet, hvilket kommer til udtryk, når der f. eks. spilles op mod de store tyske musikkorps med en besætning på op til 60 musikere.

Derfor appellerer jeg hermed på det kraftigste til vore folkevalgte politikere om ikke at røre ved den sidste del af den stolte musiktradition i Forsvaret.

Når først en beslutning om nedlæggelse er truffet, er det for sent at rette op på miseren.

 

Henning Andersen