På Youtube figurer for tiden den spændende indspilning ‘Märsche des Soldatenkönigs’ – bestående af gamle prøjsiske militærmarcher fra omkring 1700 og spillet efter datidens principper.

Der er primært tale om infanteri og kavaleri marcher, og de bærer præg af at være ret korte, den senere tids marcher taget i betragtning. Mange af dem har øjensynligt fungeret som både signal og ”præsentér” marcher

Noderne stammer fra Friedrich Wilhelm den Førstes tid som konge af Preussen. Kongen er også kendt som soldaterkongen. Det var vidst nok samme konge, der engang skal have sagt, at ”den bedste soldat er den man ikke behøver at sende i krig”.

Musikken giver et enestående indblik i hvordan de militære musikkorps kan have lydt i tiden omkring 1700, og er på den måde et militær-musikalsk historisk klenodie.

I Danmark kender vi marchen ‘Aarhus Tappenstreg’ af C.C. Møller, som skulle være baseret på to ældre preussiske marcher, og som Møller derfor øjensynligt ikke selv har komponeret, men lånt til et hans samtids skuespil.

http://youtu.be/0b6Ip9qfxfI