TEMA // De slesvigske krige

scan0003_6f152ae5-f994-432f-9c19-7f72b7f3c4c9

Hertugdømmerne Slesvig og Holsten (siden 1814 også Lauenburg) var siden middelalderen i personalunion med Danmark, idet den danske konge herskede over de tre hertugdømmer.

Hertugdømmerne og Kongeriget dannede helstaten. Alle enhederne styredes fra København, hvor administrationen var adskilt i det danske kancelli (med dansk forvaltningssprog for kongeriget) og det tyske kancelli (med tysk forvaltningssprog for hertugdømmerne).

Slesvig var et kongeligt dansk len, hvorimod Holsten og Lauenburg var tyske len og medlemmer af det Tyske Forbund. Den danske konge repræsenterede således disse to tyske hertugdømmer i det Tyske Forbund, mens Slesvig og Danmark ikke var medlemmer. Statsretsligt var Holsten og Lauenburg ikke en del af Danmark.

 

1. Slesvigske Krig // 1848 til 1850

Tropper_1849_2

1. Slesvigske krig - eller Treårskrigen - fra 1848 til 1850 var en borgerkrig. Den er i Tyskland også kendt som den Slesvig-Holstenske krig. Det var en dansk borgerkrig, der havde sin årsag i den spændte situation i den danske helstat i 1848.

MARCH // Fredericia Sejrs Reveille

Ludvig Wilhelm Schmidts sejrsmarch i forbindelse med den danske sejr i 3-års krigen.

SANG // i natten klam og kold

2. Slesvigske Krig // 1864

1864x

2. Slesvigske Krig blev udkæmpet mellem på den ene side Preussen og Østrig og på den anden Danmark i tiden 1. februar – 20. juli 1864. Krigen førte til, at Danmark måtte afstå hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig (≈ Sønderjylland). Det nordlige Sønderjylland blev efter en folkeafstemning genforenet med Danmark i 1920

MARCH // Bataillemarch

Komponisten C.C. Møller komponerede, i optagten til krigen 1864, en 'sejrsmarch'. Den skulle have spilledes, når de danske soldater ville vende sejrsrige hjem fra krigen. Af de omkendte historiske årsager fik marchen i stedet navnet 'Battalie March'.

SANG // dengang jeg drog afsted (den tapre landsoldate)

Skærmbillede 2014-11-02 kl. 22.21.30

På danskkulturarv.dk findes endnu en lille film med relation til krigen 1864.
Et klip fra en ugerevy fra 1938

"Veteran fra 1864, Mathias Sørensen i Rens ved Tønder, fejrede under stor opmærksomhed sin 100 års fødselsdag"

Direkte link her HER